Betonpad
Bestrating
Waterkering

S.A.M. Schagen B.V. is bezig om zich te certificeren voor de CO2-Prestatieladder.
Dit is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

Doormiddel van tredes/niveaus, geeft de CO2-prestatieladder inzicht in de mate waarin een bedrijf actief werk maakt van CO2-reductie. S.A.M. Schagen B.V. verwacht binnenkort te worden gecertificeerd voor trede 3.