Transport

Het transport van grond, zand en grind etc. kan bij ons met verschillende grondwagens.
De kleinste wagen heeft een inhoud van 1 m3 en de middelste van 5 m3 en de grootste van 14 m3.
Van de 14 m3 hebben we drie wagens,

Slootonderhoud

Een keer in het jaar bet u verplicht uw sloten te onderhouden en schoon te maken voor de schouwplicht. u bent bij ons aan het goede adres voor al deze werkzaamheden. De volgende werkzaamheden kunnen wij hiertoe verrichten:
- Walkanten klepelen (zie klepelmaaien)
- Maaikorven met de kraan zowel met de 3,5 ton rupskraan, 7 ton rupskraan en de wielkraan.
- Al deze kranen met verlenggiek maaikorven.
- Maaihark combinatie met lange giek

Mais inzaaien

Voor een goede maisoogst begin je bij goed zaaiwerk!!! Met onze ervaring van ruim 20 jaar op dit gebied zijn wij  goed op de hoogte om met de altijd wisselende omstandigheden toch op dat moment het beste uit de kast te halen.

Zo verzorgen wij het zaaiwerk met 2 zaaimachine's één 4 rijer en een 6 rijer waarvan we deze laatste het meest gebruiken, zo kunnen wij dit gehele proces voor u verzorgen van de grond bewerking tot aan de oogst. Tevens leveren wij alle soorten maiszaad en rijbemesting.

Pagina's