Slootonderhoud

Een keer in het jaar bet u verplicht uw sloten te onderhouden en schoon te maken voor de schouwplicht. u bent bij ons aan het goede adres voor al deze werkzaamheden. De volgende werkzaamheden kunnen wij hiertoe verrichten:
- Walkanten klepelen (zie klepelmaaien)
- Maaikorven met de kraan zowel met de 3,5 ton rupskraan, 7 ton rupskraan en de wielkraan.
- Al deze kranen met verlenggiek maaikorven.
- Maaihark combinatie met lange giek

Hierbij worden in een werkgang de slootkanten gemaaid, opgeharkt en boven op de slootkant neergelegd. De sloten kunnen ook met behulp van de  kraan vrijgeschept worden van baggerspecie.
Eventueel wordt dan ook het talud een stukje opgetrokken, als de walkanten vertrapt zijn door het vee.
Met de hemos achter de trekker worden ook de walkanten opgetrokken en het gras uit de sloten gehaald.

Wilt u meer weten over het slootonderhoud, neem even contact met ons op.